Verbinden

 

Alles heeft verbinding nodig. Bij mensen zien we de verbindingen in familie, vrienden, buren, etc. Voor bedrijven is dit wat abstracter, alhoewel… bedrijven bestaan uit meerdere personen. Om een gezond bedrijf in de markt te zetten is het van belang dat iedereen die bij dat bedrijf hoort hetzelfde uitgangspunt heeft. Om dit te kunnen bereiken kan er vanaf de start gezocht worden naar mensen die hetzelfde denken en hetzelfde willen. Op deze manier zal een bloeiende onderneming ontstaan. In de praktijk komt het echter vaker voor dat bedrijven van oudsher een bepaalde structuur hebben en dat er steeds werknemers bij gekomen zijn.  Nieuwe mensen met andere ideeën, wat voor vernieuwing, maar zeker ook voor tweedeling kan zorgen. Wanneer in een onderneming de neuzen niet meer dezelfde kant op staan, is het mogelijk Esha in te schakelen. Door goed met elkaar en de werknemers te communiceren worden de verbindingen strakker aangehaald en zal de onderneming hier haar voordeel mee doen.

 

 

 

Verbreden

 

Esha draait al jaren mee in de wereld van het drukwerk. Er wordt aan vele bedrijven briefpapier en enveloppen geleverd, maar er is nog een speciale tak van drukwerk waar aandacht aan gegeven wordt; het presentatiedrukwerk. Voor een aantal ondernemingen zijn bijvoorbeeld folders en programmagidsen gedrukt. Om deze producten betaalbaar te houden heeft ESHA de advertentieverkoop ondersteund. Dit heeft er in geresulteerd dat ESHA door de jaren heen een grote contactkring heeft opgebouwd. Deze contacten kunnen ingezet worden om de wereld van een ander te verbreden.

 

 

 

Verkopen

 

Aangezien ESHA vaak branchevreemd is, wordt er met een frisse blik naar de verkoopstrategie van een onderneming gekeken. Door ‘onwetend’ op de stoel van de potentiële klant te gaan zitten reflecteert ESHA samen met u op welke manier de verkoopstrategie het best aangepast kan worden. Het uitgangspunt is altijd: behandel de klant zoals uzelf behandeld wilt worden.

Indien gewenst kan ESHA ondersteuning geven in de  acquisitie: er zal nooit gebruik worden gemaakt van agressieve verkoop, maar er wordt juist gekeken naar wat de –toekomstige- klant nodig heeft en hoe daarop kan worden aangesloten.  ESHA is van mening dat een goed product, of een goede formule, zichzelf kan verkopen.

 

 

 

CONTACT

 

Burgemeester van Nispenstraat 10

7103 WJ Winterswijk

 

T 0543 - 52 30 79

M 06 50 62 62 42

info@esha-drukwerk.nl

 

Kvk 09143326

Copyright © 2016, Esha drukwerk,  All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl